Visos naujienos

Visos naujienos / 2014 09 22 Žinių ekonomikos įmonė 2010

Prizą „Žinių ekonomikos įmonė 2010" generaliniam direktoriui daktarui Algimantui Barakauskui įteikė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė (žiūr nautraukas). Šiuo aikštu apdovanojimu įmonė įvertinta už nuolatinę kompleksinę inovatyvią veiklą, žinių kūrimą ir diegimą ,naujų galimybių sukūrimą skalių ir matavimo keitiklių gamyboje, inovatyvių lazerinių rastrinių skalių ir fotoelektrinių matavimo sistemų gamybos technologijų sukūrimą ir įdiegimą, susietos su pirminiu ilgio mato etalonu ypač tikslios lazerinės linijinių skalių kalibravimo sistemos ir kalibravimo metodikos sukūrimą. Už mokslinių darbų ciklą „ Prercizinės mechatroninės matavimo sistemos- tyrimas, sukūrimas, taikymas" įmonės darbuotojams dr. Algimantui Marceliui Brakauskui ir prof. habil. dr. Albinui Kasparaičiui kartų su VGTU prof.habil. dr. Vytautu Giniočiu ir KTU prof.habil. dr. Sauliumi Kaušiniu suteikta 2009 m. Lietuvos mokslo premija. rastrų skyriaus vadovui inž. Gintautui Zakui Lietuvos Pramoninikų Konfederacija suteikė PROFESIJOS RITERIO vardą.