Visos naujienos

Visos naujienos / 2014 06 15 Naujos metalinių rastrinių skalių gamybos technologijos sukūrimas

 

Projekto vykdytojas: UAB „PRECIZIKA METROLOGY“
Projekto pavadinimas: Naujos metalinių rastrinių skalių gamybos technologijos sukūrimas (BPD2004-ERPF-3.1.7-06-06/0019)

 

Įgyvendindama ES paramos lėšomis iš dalies finansuojamą projektą, įmonė siekia šio tikslo -sukurti naują metalinių rastrinių skalių gamybos technologiją. Ši technologija bus nauja savo kokybiniais parametrais ir bus komerciškai pritaikoma.

Pagrindinė nauja technologija sukurtų produktų tikslinė rinka - mašinų pramonės atstovai. Šis UAB „PRECIZIKA METROLOGY" projektas ne tik padidins įmonės konkurencingumą (šalies ir užsienio rinkose), bet ir sustiprins potencialą plėtoti mokslinius tyrimus ir technologinės plėtros veiklas.

Įgyvendinant projektą bus atliekamos taikomųjų mokslinių tyrimų veiklos: eksponavimo procesų tyrimai, fotorezistų dangų tyrimai ir kitos. Tyrimų rezultatai leis apibrėžti naujo produkto (metalinių rastrinių skalių) gamybos technologijos procesus. Be to, projekto metu bus bendradarbiaujama su mokslo institucija, o tai sudarys sąlygos klasterizacijos šiame sektoriuje procesus, o tai sudarys palankią aplinką naujų technologijų ir produktų kūrimui. Projekto pasiekimai prisidės prie įmonės konkurencingumo didinimo, nes sukurta nauja metalinių rastrinių skalių gamybos technologija bus pritaikoma įmonės gamyboje.