Visos naujienos

Visos naujienos / 2014 06 17 Techninės galimybių studijos, skirtos kokybiškai naujos matavimo sistemos sukūrimui, parengimas

 

Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas: Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

ES paramos lėšomis iš dalies finansuojamas projektas, kuriuo tikslas yra naujo absoliučiojo kampinių poslinkių keitiklio sukurimo galimybių studija.

Įgyvendinant projektą atliekamas galimos rinkos tirimas, nustatoma tikslinės vartotojų rinkos būklė, kitimo tendencijos, potencialas. Nagrinėjami produkto problematika, techniniai ir kokybiniai reikalavimai. Atliekama apskritų kodinių skalių tipų, jų gamybos technologijos analizė, kodinių signalų formavimo principų analizė, įvairių gamintojų keitiklių konstrukcijų ypatumų palyginimas bei analizė.

Projekto įgyvendinimo dėka įmonė pasiruoš naujo absoliučiojo kampinių poslinkių keitiklio sukurimui, įvertinant įmonės technologines galimybes.