Visos naujienos

Visos naujienos / 2014 06 19 „Naujos linijinių poslinkių matavimo sistemos sukūrimas“

UAB PRECIZIKA METROLOGY nuo 2009 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2011 m. spalio mėn. 31 d. įgyvendina iš dalies Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Naujos, padidinto matavimo tikslumo, atsparumo vibracijoms bei termostabilumo, linijinių poslinkių matavimo sistemos sukūrimas" (projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-01-001).

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007 - 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Intelektas LT". Projekto biudžete nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 1 312 493 Lt iš kurių iki 49,39 proc. skiriama iš ES Europos regioninės plėtros fondo ir 50,61 proc. - iš įmonės lėšų.

Projekto tikslas - padidinti įmonės konkurencingumą tarptautinėje rinkoje, atliekant MTTP veiklas skirtas naujo aukštos pridėtinės vertės produkto sukūrimui. Projektu siekiama sukurti naują produktą - kokybiškai naują matavimo sistemą, efektyviai išnaudoti turimą intelektualinį potencialą, sudaryti palankias sąlygas naujų produktų kūrimui.

Kuriama matavimo sistema duos didelę naudą projekto vykdytojui, nes leis jam išplėsti gaminių nomenklatūrą, ypač matavimo sistemų, skirtų darbui sudėtingomis aplinkos sąlygomis, o tuo pačiu ir padidinti eksporto apimtis. Vartotojas gaus didelę naudą, nes padidės jo gaminamų įrenginių patikimumas, tikslumas veikiant tokiems išoriniams trikdžiams, kaip pamato ir aplinkos virpesiai, erdvės ir laiko temperatūriniai gradientai. To dėka taip pat sumažės reikalavimai įrenginių eksploatavimo aplinkai

Įgyvendinant projektą parengta techninių galimybių studija, skirta naujo produkto sukūrimui, nagrinėjama produkto problematika, techniniai ir kokybiniai reikalavimai, atliekami linijinių poslinkių matavimo sistemos optoelektroninės schemos, rastrinės skalės geometrijos, temperatūrinių deformacijų ir kiti tyrimai.

Projektas atitinka strateginius įmonės veiklos planus ir prisideda prie Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto 3 uždavinio bei Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos prioriteto „Skatinti Lietuvos įmonių konkurencingumą" įgyvendinimo.