Visos naujienos

Visos naujienos / 2014 06 20 „Kokybiškai naujos 2D matavimo skalės sukūrimas“

UAB PRECIZIKA METROLOGY nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. 3 d. iki 2011 m. gruodžio mėn. 31 d. įgyvendina iš dalies Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Kokybiškai naujos 2D matavimo skalės sukūrimas" (projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-01-002).

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007 - 2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Intelektas LT". Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 1 980 932,00 Lt iš kurių iki 48,42 proc. skiriama iš ES Europos regioninės plėtros fondo ir 51,58 proc. - iš įmonės lėšų.

 Projekto tikslas - išplėsti gaminamų rastrinių skalių asortimentą ir padidinti įmonės konkurencingumą tarptautinėje rinkoje. Tuo tikslu yra atliekamos MTTP veiklos, skirtos aukštos pridėtinės vertės produkto - kokybiškai naujos 2D matavimo skalės sukūrimui. Tai atitinka pasaulinę matavimo sistemų kūrimo tendenciją.

Šios skalės leis sukurti kokybiškai naujas linijinių poslinkių matavimo sistemas, teikiančias informaciją ne tik apie poslinkio dydį ir kryptį pagrindinio judesio ašies kryptimi, bet ir informaciją apie mažus poslinkius statmena pagrindiniam judesiui kryptimi bei mažus kampinius posūkius ašies, statmenos minėtoms dviem ašims, atžvilgiu. Tai įgalins padidinti įrenginių, kuriuose naudojamos tokios judesio matavimo sistemos, tikslumą matematiniais metodais, nedidinant gamybos tikslumo, o tuo pačiu, ir gamybos sąnaudų.

Projektas atitinka įmonės ilgalaikius tikslus, tiesiogiai siejasi su vykdoma inovacine veikla, leidžia efektyviai išnaudoti turimą intelektualinį potencialą. Projektas prisideda prie Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto 3 uždavinio bei Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos prioriteto „Skatinti Lietuvos įmonių konkurencingumą" įgyvendinimo.