Visos naujienos

Visos naujienos / 2014 06 21 „Pasirengimas mokslinių tyrimų veiklų atlikimui, siekiant sukurti kokybiškai naujas matavimo skales su deimantinio tipo anglies dangomis“

UAB PRECIZIKA METROLOGY nuo 2010 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio mėn. 31 d. įgyvendina iš dalies Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Pasirengimas mokslinių tyrimų veiklų atlikimui, siekiant sukurti kokybiškai naujas matavimo skales su deimantinio tipo anglies dangomis" (projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-01-K-02-027).

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007 - 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Idėja LT". Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 185 352 Lt iš kurių iki 75 proc. skiriama iš ES Europos regioninės plėtros fondo ir 25 proc. - iš įmonės lėšų.

Projekto tikslas - parengti techninių galimybių studiją ruošiantis įgyvendinti MT veiklas, reikalingas gauti naujoms žinioms, kurios reikalingos naujo produkto - matavimo skalių su deimantine danga sukūrimui.

Tai kokybiškai naujomis savybėmis pasižyminčios skalės. Tikimasi, kad deimantinis padengimas suteiks skalėms naujų savybių - padidins jų atsparumą mechaniniam, cheminiam, aplinkos poveikiams, pagerins šviesos atspindžio parametrus. Tai suteiks didelę naudą tiek skalių gamintojams tiek ir jų vartotojams. Pirmuoju atveju tai bus pasiekiama dėka to, kad esminiai pailgės labai brangaus skalių gamybos elemento - originalo tarnavimo laikas. Antruoju atveju bus žymiai prailgintas skalių tarnavimo laikas, gali supaprastėti reikalavimai darbo aplinkai, jų montavimo sąlygos.

Gauta ES parama pagerins projekto kokybę, mąstą, paspartins jo įgyvendinimą. Tai taip pat sudaro galimybes reikiamas žinias įgyti iš išorinių šaltinių, turinčių didelę patirtį deimantinio tipo anglies dangų ir jų užnešimo technologijų srityje.

Projektas atitinka strateginius įmonės veiklos planus ir prisideda prie Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto 3 uždavinio bei Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos prioriteto „Skatinti Lietuvos įmonių konkurencingumą" įgyvendinimo.