Visos naujienos

Visos naujienos / 2014 06 23 „Siaurų ilgų rastrinių elementų formavimo lazerio spindulių tyrimai“

UAB „PRECIZIKA METROLOGY“ įvykdė projektą „Siaurų ilgų rastrinių elementų formavimo lazerio spindulių tyrimai“ Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-022, kuriam buvo gauta dalinė Europos regioninės plėtros fondo parama pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę – „Inočekiai LT“.

Vykdant projektą atlikti moksliniai tyrimai ir sukurta technologija, leidžianti lazeriu abliuoti siaurus ilgus su ryškiais tiksliais kraštais rastrinius elementus išilgai rastrinių skalių. Sukurta ir integruota į veikiantį įrenginį papildoma optinė išilginio rastro formavimo sistema, pagaminti skalių pavyzdžiai pagal labai įmonei svarbių klientų reikalavimus. Buvo pasiektas pagrindinis tikslas – tenkinti išaugusius klientų, kuriančių naujos kartos informatyvias matavimo priemones, reikalavimus ir to dėka įmonei geriau įsitvirtinti rinkoje, sudaryti prielaidas ją plėsti.

Darbas atliktas pagal programą ir pasiekti numatyti tikslai.

Didelę pagalbą suteikė Fizinių ir technologijos mokslų centras, operatyviai ir kvalifikuotai atlikęs lazerinių technologijų tyrimus ir padėjęs optimaliu būdu pasiekti užsiduotą tikslą.