Visos naujienos

Visos naujienos / 2014 06 24 „Absoliučiojo aukštos skiriamosios gebos precizinio kampo keitiklio su diagnostikos galimybėmis sukūrimas“

UAB „Precizika Metrology“ sėkmingai užbaigė du metus vykdytą iš dalies ES Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis remiamą projektą “Absoliučiojo aukštos skiriamosios gebos precizinio kampo keitiklio su diagnostikos galimybėmis sukūrimas“ Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-03-025.

Projektas aprėpė tris mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros etapus. Buvo atlikti moksliniai tyrimai, skirti naujo keitiklio sukūrimui, kodinių limbų gamybos technologinių procesų sukūrimui bei absoliučiųjų keitiklių ir limbų kalibravimo technologinių procesų sukūrimui. Sukurta, pagaminta ir testuota absoliučiųjų aukštos skiriamosios gebos precizinių kampo keitiklių su diagnostikos galimybėmis gama, aprėpianti tris keitiklio modifikacijas.

Naujas gaminys išplėtė įmonės UAB „Precizika Metrology“ gaminių nomenklatūrą, sustiprino konkurencingumą, leidžianti geriau kompleksiškai tenkinti klientų poreikius. Artimiausioje ateityje, atlikus marketingo veiklą ir paruošus serijinę gamybą, bus išplėsta kampo keitiklių, o tuo pačiu ir įmonės, aukštųjų technologijų gamybos apimtis. ES struktūrinių fondų ir LR Vyriausybės parama įgalino per trumpesnį laiką ir pilniau realizuoti projektą bei rinkai paruošti geriau vartotojų poreikius tenkinantį, didelę perspektyvą rinkoje turintį produktą.

Daugiau informacijos teirautis: Albinas Kasparaitis Marketingo ir inžinerijos direktorius Tel. 8 (5) 236-36-02,a.kasparaitis@precizika.lt