Visos naujienos

Visos naujienos / 2014 06 25 Kodinės metalinės rastrinės skalės lazerinės technologijos sukūrimo tyrimai

Žengtas nedidelis, bet labai svarbus žingsnis progreso keliu.

UAB „Precizika Metrology“ įvykdė projektą „Kodinės metalinės rastrinės skalės lazerinės technologijos sukūrimo tyrimai“ Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-02-004, kuriam buvo gauta dalinė Europos regioninės plėtros fondo parama pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę – „Inočekiai LT“.

Vykdant projektą sukurtas iš lazerio ir optinės schemos sudarytas maketas, kuriuo atlikti rastrinių elementų formavimo ant metalo juostos lazeriu technologinio proceso tyrimai, jo parametrų optimizacija. Remiantis gautais tyrimų rezultatais, paruošta įrangos specifikacija, proceso aprašymas, pagamintas reikiamos kokybės 100 mm ilgio skalės pavyzdys, ištirtos jo metrologinės charakteristikos.

Šių tyrimų ir gautų rezultatų svarbą sudaro tai, kad įrodyta principinė galimybė formuoti precizinius rastrinius elementus ant metalinių juostų lazeriniu metodu. Tai labai perspektyvi technologija techniniu, ekonominiu ir gamtosauginiu aspektais, nes atkrenta fotolitografinių procesų poreikis.

Darbai yra intensyviai tęsiami. Jais siekiama suskurti pramoninę technologiją. Jos sukūrimas sudarys prielaidas ją plėsti skalių nomenklatūrą, užtikrins kompleksinį įvairių konstrukcijų skalių tiekimą klientams, leis geriau tenkinti jų poreikius.

Didelę pagalbą suteikė Fizinių ir technologijos mokslų centras, kvalifikuotai atlikęs reikiamus lazerinių technologijų tyrimus ir padėjęs optimaliu būdu pasiekti užsiduotą tikslą.