Visos naujienos

Visos naujienos / 2014 06 26 Įmonės pardavimų užsienio rinkose skatinimas

Postūmis žengti gaminių nomenklatūros, rinkų ir eksporto plėtimo keliu.

UAB „PRECIZIKA METROLOGY“ įvykdė projektą „Įmonės pardavimų užsienio rinkose skatinimas“ Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-03-123, kuriam buvo gauta dalinė Europos regioninės plėtros fondo parama.

Gautos finansinės paramos dėka įmonė pusantrų metų laikotarpyje dalyvavo devyniose tarptautinėse parodose, t.t. labai svarbiose verslo ir eksporto plėtimui parodose SPS IPC Drives 2012 ir SPS IPC Drives 2013 Niurnberge Vokietijoje bei FEIMAFE 2013 San Paule Brazilijoje. Parodos Niurnberge yra svarbios tuo, kad jos yra vienos didžiausių ir svarbiausių matavimo sistemų ir automatizacijos priemonių parodų pasaulyje, kuriose demonstruojamos šios technikos srities naujovės, susirenka žymiausi šios srities specialistai, vartotojai. Brazilija yra viena iš perspektyviausių naujų rinkų, kurioje įmonės komercijos skyrius vykdo intensyvią įėjimo į šią rinką veiklą. Be minėtos finansinės pagalbos, įmonei būtų buvę sudėtinga dalyvauti minėtose parodose.

Dalyvavimas parodose leido užmegzti naujus ryšius su potencialiais matavimo sistemų ir skalių klientais, betarpiškai susipažinti su naujovėmis, naujais poreikiais. Tai paskatino įmonės specialistus kurti naujus technologinius procesus, pavyzdžiui, metalinių skalių lazerinę technologiją, kurti naujus produktus, geriau atitinkančius rinkos poreikius. Siekis plėsti rinką ir eksportą atsispindėjo ir organizacinėje įmonės struktūroje – buvo įkurtas komercijos skyrius, kurio pagrindinė užduotis- rinkų ir pardavimų plėtimas.

Projekto stebėsenos rodikliuose įmonė įsipareigojo po projekto įgyvendinimo eksportuoti savo pagamintą produkciją į naujas rinkas - naujas šalis, naujus ūkio sektorius arba naujus vartotojų segmentus bei išplėsti jau esamas eksporto rinkas. Tikimės, kad šie įsipareigojimai bus sėkmingai įvykdyti. Pirmieji rezultatai nuteikia optimistiškai.