Visos naujienos

Visos naujienos / 2017 06 20 Inovatyvios robotinės matavimo sistemos ir jų optiniai komponentai

UAB „Precizika Metrology“ vykdo projektą „Inovatyvios robotinės matavimo sistemos ir jų optiniai komponentai“ (projekto nr.: J05-LVPA-K-01-0030), kuris finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 673.099,50 EUR, skiriamos finansavimo lėšos – 336.549,75 EUR.  

Šio projekto tikslas yra MTEP veiklų dėka sukurti 5 naujų produktų prototipus, kurie ateityje bus komercializuoti – nauji produktai bus paleisti į serijinę gamybą. Tai padės didinti konkurencingumą, plėsti eksportą.

Projektas vykdomas kartu su partneriu UAB “Elas” bendradarbiaujant su kitomis mokslo institucijomis.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. kovo 1 d. , o projekto veiklas planuojama užbaigti iki 2019 m. kovo 1d.