Visos naujienos

Visos naujienos / 2017 03 28 Įmonės verslo procesų optimizavimas, diegiant IT sprendimus

UAB „Precizika Metrology“, gavusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų  paramą, įgyvendino projektą „Įmonės verslo procesų optimizavimas, diegiant IT sprendimus“ (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-806). Projektas buvo įgyvendinamas pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę "E-verslas LT", kurios tikslas “Skatinti MVĮ įsidiegti naujausius IRT sprendimus, skirtus verslo procesams (klientų aptarnavimui, tiekimo grandinės valdymui, įmonės išteklių valdymui ir pan.) optimizuoti, ir taip sudaryti palankias sąlygas augti jų darbo našumui“. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekė iki 53640 EUR, iš kurių iki 26820 EUR buvo skirta iš ES regioninės plėtros fondo ir 26820 EUR sudarė nuosavos įmonės lėšos.

 

Projektas buvo skirtas įmonės procesų optimizavimui informacinių sistemų pagalba. Projekto poreikį sąlygojo efektyvesnis įmonės procesų valdymo poreikis, nes esama situacija trukdė įmonės produktyvumo augimui, plėtrai, eksporto srautų augimui. Projekto rezultate buvo įdiegti e-verslo sprendiniai - įsigytas modernus ir  kompleksinis IT sprendimas, kuris leido optimizuoti visų įmonės veiklos procesų valdymą, taip sudarant palankias sąlygas darbo našumo augimui, kas tiesiogiai įtakoja įmonės konkurencingumą.

 

Daugiau informacijos teirautis:

UAB „Precizika Metrology“

Generalinis direktorius

Andrejus Šaninas

Tel.: + 370 236 3600

El. paštas: info@precizika.lt