Visos naujienos

Visos naujienos / 2015 09 22 Skaidulinės inovacijos greitesniam medžiagų apdirbimui (SIGMA)

UAB Precizika Metrology, dalyvaudama kaip partneris, kartu su lazerių specialistais UAB „Ekspla“  ir UAB „Elas“  2015 m. rugpjūčio mėn. sėkmingai baigė dviejų metų trukmės projektą „Skaidulinės inovacijos greitesniam medžiagų apdirbimui (SIGMA)“ (SFMIS Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-076)  pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Intelektas LT“.

Vykdant trečiąjį projekto uždavinį „Lazerinių technologijų precizinėms rastrinėms struktūroms technologijų sukūrimas“ buvo atlikti moksliniai tyrimai, būtini rastrinių metalinių skalių pramoninės gamybos technologinio ir metrologinio  procesų bei įrangos sukūrimui. Lazerinės technologijos atitinka pažangias  šios srities aukštųjų technologijų vystymo tendencijas.  Tokios technologijos nedaro neigiamo poveikio aplinkai, yra efektyvios ekonomiškai, leidžia geriau tenkinti augančius klientų poreikius tikslumui ir  funkcionalumui. Įmonei tai sudaro prielaidas įsisavinti naujus gaminius, plėsti eksportą.

Minėto tyrimo darbų komplekso vykdymui iš Europos regioninės plėtros fondo skirta apie 174 tūkst. eurų paramos, dar maždaug tiek pat investavo įmonė UAB „Precizika Metrology".