Apie įmonę

UAB „Precizika Metrology" turi gilias beveik pusę šimtmečio siekiančias precizinių metrologinių įrenginių kūrimo, gamybos ir diegimo pramonėje tradicijas. Ji yra pasauliniu mastu pripažinta linijinių ir kampinių poslinkių matavimo sistemų , linijinių ir kampinių rastrų tiekėja. Įmonė turi didelę patirtį ir teikia paramą įmonėms geometrinių parametrų matavimo srityje.

Nuo 2000 metų įmonė dirba pagal sertifikuotą kokybės vadybos sistemą ir vykdo EN ISO 9001:2015 reikalavimus.

Įmonės tikslas yra maksimaliai tenkinti vartotojų poreikius, nuosekliai tiekti aukštos kokybės gaminius ir patarnavimus sutartu laiku už ekonomiškai optimalią kainą. Daug dėmesio bei investicijų yra skiriama gaminių ir technologinių procesų vystymui, moksliniams tyrimams, kuriais siekiami gerinti gaminių techninius parametrus, patikimumą, didinti gamybos efektyvumą.

Nuo 1993 m. įmonė priklauso Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijai - LINPRA, kurios tikslas yra padidinti sektoriaus įmonių konkurencingumą ir tarptautiškumą, paskatinti prekių ir paslaugų eksportą, padidinti mokslininkų ir inžinierių veiklos sinergiją, rūpintis specialistų paruošimo kokybės gerinimu.

Pagrindiniai įmonės tiekiami gaminiai yra fotoelektriniai, magnetiniai linijinių ir kampinių poslinkių matavimo keitikliai, šių poslinkių rodmenų įtaisai, stiklinės rastrinės inkrementinės ir kodinės liniuotės, limbai.

Įmonė yra įsisavinusi visus technologinius procesus šių gaminių gamybai, turi susikūrusi visą tam reikalingą įrangą, t.t. kokybės kontrolei, yra pasiruošusi aukštos kvalifikacijos specialistus. Tai jai sudaro galimybę ne tik užtikrinti aukštą gaminių kokybę, patiekti gaminių kalibravimo sertifikatus, bet ir lanksčiai reaguoti į užsakovų poreikius, keisti gaminių parametrus net ir esant nedideliam užsakymų serijiškumui, sukurti gaminius, turinčius specialius reikalavimus.

UAB „Precizika Metrology" Baltijos šalyse atstovauja pasaulinio garso kompanijas ir tiekia koordinatines matavimo mašinas kitus detalių geometrinių parametrų matavimo prietaisus, juos instaliuoja, atlieka serviso darbus, moko vartotojus, vykdo koordinatinių matavimo mašinų modernizaciją.