Įgyvendinti projektai

2017-06-20

Inovatyvios robotinės matavimo sistemos ir jų optiniai komponentai

Projektas padės didinti konkurencingumą bei plėsti eksportą

2017-03-28

Įmonės verslo procesų optimizavimas, diegiant IT sprendimus

Įsigytas modernus ir kompleksinis IT sprendimas, kuris leido optimizuoti visų įmonės veiklos procesų valdymą

2015-09-22

Skaidulinės inovacijos greitesniam medžiagų apdirbimui (SIGMA)

Sėkmingai baigtas dviejų metų trukmės projektas.

2014-06-26

Įmonės pardavimų užsienio rinkose skatinimas

Postūmis žengti gaminių nomenklatūros, rinkų ir eksporto plėtimo keliu.

2014-06-25

Kodinės metalinės rastrinės skalės lazerinės technologijos sukūrimo tyrimai

Žengtas nedidelis, bet labai svarbus žingsnis progreso keliu.

2014-06-24

„Absoliučiojo aukštos skiriamosios gebos precizinio kampo keitiklio su...

Sėkmingai užbaigtas du metus vykdytas iš dalies ES Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis remiamas...

2014-06-23

„Siaurų ilgų rastrinių elementų formavimo lazerio spindulių tyrimai“

Darbas atliktas pagal programą ir pasiekti numatyti tikslai.

2014-06-22

„Inovatyvių matavimo sistemų kūrimo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros...

Projektas atitinka įmonės ilgalaikius tikslus, tiesiogiai siejasi su vykdoma inovacine veikla.

2014-06-21

„Pasirengimas mokslinių tyrimų veiklų atlikimui, siekiant sukurti kokybiškai...

Gauta ES parama pagerins projekto kokybę, mąstą, paspartins jo įgyvendinimą.

2014-06-20

„Kokybiškai naujos 2D matavimo skalės sukūrimas“

Projekto tikslas - išplėsti gaminamų rastrinių skalių asortimentą ir padidinti įmonės konkurencingumą tarptautinėje rinkoje.

2014-06-19

„Naujos linijinių poslinkių matavimo sistemos sukūrimas“

Kuriama matavimo sistema duos didelę naudą projekto vykdytojui.

2014-06-18

Planuojama kurti aukštos skyros pozicionavimo ir matavimo mechatroninę sistemą

Leis išplėsti įmonės aukštųjų technologijų produktų nomenklatūrą, padidinti jų gamybos ir eksporto apimtis.

2014-06-17

„Naujos kartos komercinio elektros apskaitos prietaiso, apsaugančio nuo...

Užtikrina aukštesnį elektros energijos panaudojimo koeficientą.

2014-06-17

Techninės galimybių studijos, skirtos kokybiškai naujos matavimo sistemos...

Tikslas - naujo absoliučiojo kampinių poslinkių keitiklio sukurimo galimybių studija.

2014-06-15

Naujos metalinių rastrinių skalių gamybos technologijos sukūrimas

Įgyvendinant projektą bus atliekamos taikomųjų mokslinių tyrimų veiklos: eksponavimo procesų tyrimai, fotorezistų dangų tyrimai...

2014-06-15

6BP projektas COOP-CT-2004-5112667

Sukurta baigtinė technologija ir visi reikalingi technologiniai įrenginiai precizinei trimačių nanostruktūrų gamybai.

2014-06-13

Kodinių skalių originalų gamybos technologijos sukūrimas

Padidins įmonės verslumą, stiprins įmonės gyvybingumą ir konkurencingumą.